logo mission responsible
WiRA
256.917.323
1
Da Boi's
187.267.161
2
YARON
1.042.679
3
willemH
760.492
4
Mathias_
557.127
5
KillerJonas
323.502
6
Aryan
162.228
7
Ee
84.011
8
1MM_CHARLI :)
49.003
9
Zahidunal
46.476
10
c.wiliquet
16 Like
1
Jonatan_Joni
16 Like
2
KamielDeGeldWolf
13 Like
3
Lucas Bauwens
10 Like
4
inge.vanryckeghem
8 Like
5
Rune2010
7 Like
6
Da Boi's
4 Like
7
astridvanos
3 Like
8
Rien Compernol
2 Like
9
Huegeni
2 Like
10
WiRA
256.917.323
1
Da Boi's
187.267.161
2
YARON
1.042.679
3
c.wiliquet
16 Like
1
Jonatan_Joni
16 Like
2
KamielDeGeldWolf
13 Like
3

Wettelijke vermeldingen
U bent momenteel verbonden met de website ‘’www.budgetresponsible.be’’ (Hierna de "Site" genoemd), uitgegeven en gehost door BNP Paribas Personal Finance:

Maatschappelijke benaming: BNP Paribas Personal Finance

Naamloze vennootschap met kapitaal van: 546.601.552 euros

Maatschappelijke zetel: Boulevard Haussmann 1 – 75009 Parijs.

RCS: Parijs nr. 542 097 902

Btw-nr.: FR60542097902

Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het orias-nummer 07 023 128 ( www.orias.fr ).  

Webmaster: Melazeta Srl

Telefoonnummer: +39 059847320

E-mailadres:  supporto@melazeta.com


Verantwoordelijke uitgever: Charlotte Dennery

BNP Paribas Personal Finance is een Franse kredietinstelling die als bank erkend is door de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR - ACPR – Place de Budapest, 75009 Paris cedex 9) en gecontroleerd wordt door dezelfde autoriteit.

BNP Paribas Personal Finance werkt in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 311-1 en volgende van het Franse financiële en monetaire wetboek, de artikelen L. 511-1 en volgende van hetzelfde wetboek en de toepasselijke regelgeving.

BNP Paribas Personal Finance is lid van de "Association Française des Sociétés Financières" en de "Fédération Bancaire Française".

Deze website wordt gehost op de servers van Seeweb SRL:

Adres:
Via Caldera 21, 20153 Milaan (Italië)
Telefoonnr.: (+39) 02 87365100

C.so Lazio 9/A, 03100 Frosinone (Italië)
Telefoonnr.: (+39) 0775 880 041

1. Toegang en inhoud van de Site

1. Toegang

De gebruiker van de Site (hierna "de Gebruiker" genoemd) erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website.

De toegang tot de Site is gratis. De Gebruiker draagt de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk, overeenkomstig de voorwaarden die door zijn toegangsverleners en telecommunicatieoperatoren zijn vastgesteld.

BNP Paribas Personal Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor eventuele schade die de technische omgeving van de Gebruiker kan lijden, in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur en andere apparatuur die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er zij aan herinnerd dat het op frauduleuze wijze toegang krijgen tot of verblijven op een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem inbreuken zijn die kunnen worden bestraft met strafrechtelijke sancties.

 

2. Inhoud van de Site

BNP Paribas Personal Finance streeft naar een zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijke informatie op deze Site en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de presentatie van deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst BNP Paribas Personal Finance elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of omissie in de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

De informatie op de Site kan gedeeltelijk en onvolledig zijn, vanwege het noodzakelijkerwijs vereenvoudigde karakter van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. BNP Paribas Personal Finance wijst elke directe of indirecte aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, het ontbreken van fouten, de actuele aard en beschikbaarheid van de informatie op deze Site. BNP Paribas Personal Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing die wordt genomen op basis van de informatie op de Site, noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door derden.
De Site is niet bedoeld voor de onderschrijving of verkoop van producten.

De Site stelt 2 soorten inhoud ter beschikking van het publiek:

Online spelletjes: quizzen, online simulatiespel (serious game), financiële geletterdheidstests, "woorden van de week"

Downloadbare cursussen.: online didactische modules met downloadbare video's, interactieve woordenlijst, projectpresentatiebrochure om te downloaden, educatief materiaal om te downloaden.

 

3. Hyperlinks

BNP Paribas Personal Finance kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere sites van de Site. De Site kan hyperlinks bevatten naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet ontwikkeld zijn door BNP Paribas Personal Finance. Het bestaan van een link op de Site naar een andere site vormt geen goedkeuring van de inhoud van deze laatste. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om oordeelkundig en kritisch met deze informatie om te gaan.

 

4. Beveiliging

Er zij aan herinnerd dat de geheimhouding van privécorrespondentie op het internetnetwerk niet is gewaarborgd. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

 

5. Credits

Site ontworpen en gerealiseerd door La Fabbrica S.r.l. Società Benefit (Viale Monza 259, 20126 – Milano) en BNP Paribas Personal Finance France.

 

6. Toepasselijk recht

De inhoud van de Site is onderworpen aan het Franse recht.

Elke Gebruiker erkent de bevoegdheid van de Franse rechtbanken over alle kwesties met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Site of de daaruit voortvloeiende vorderingen.

 

7. Intellectueel eigendom

BNP Paribas Personal Finance is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten, van alle elementen die deel uitmaken van deze Site, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gegevens, tekeningen, grafieken, foto's, soundtracks, onder voorbehoud van de rechten van de hieronder vermelde derden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, representatie, distributie of herdistributie van de inhoud van deze Site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BNP Paribas Personal Finance is verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Elk gebruik van de inhoud van de Site voor illegale doeleinden zal juridisch worden vervolgd.
De handelsmerken van de uitgever van de Site en zijn partners, evenals de logo's op de site, zijn geregistreerde handelsmerken.

Bij uitzondering is sommige inhoud (teksten, afbeeldingen...) eigendom van de respectievelijke auteur ervan. Deze inhoud wordt door BNP Paribas Personal Finance gebruikt met de toestemming van de houders van de rechten op deze inhoud