logo mission responsible
YARON
1.042.679
1
Da Boi's
1.001.710
2
willemH
760.492
3
Mathias_
557.127
4
KillerJonas
323.502
5
Aryan
162.228
6
1MM_CHARLI :)
49.003
7
Zahidunal
46.476
8
KamielDeGeldWolf
41.285
9
Natan
32.910
10
Mateo
23 Like
1
Jonatan_Joni
16 Like
2
c.wiliquet
15 Like
3
KamielDeGeldWolf
12 Like
4
DeOnbekende
8 Like
5
LordAK
7 Like
6
Arno.llllll
6 Like
7
inge.vanryckeghem
6 Like
8
Rune2010
5 Like
9
JanaSoetens
5 Like
10
YARON
1.042.679
1
Da Boi's
1.001.710
2
willemH
760.492
3
Mateo
23 Like
1
Jonatan_Joni
16 Like
2
c.wiliquet
15 Like
3

Wettelijke vermeldingen
U bent momenteel verbonden met de website ‘’www.budgetresponsible.be’’ (Hierna de "Site" genoemd), uitgegeven en gehost door BNP Paribas Personal Finance:

Maatschappelijke benaming: BNP Paribas Personal Finance

Naamloze vennootschap met kapitaal van: 546.601.552 euros

Maatschappelijke zetel: Boulevard Haussmann 1 – 75009 Parijs.

RCS: Parijs nr. 542 097 902

Btw-nr.: FR60542097902

Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het orias-nummer 07 023 128 (www.orias.fr).  

Webmaster: Melazeta Srl

Telefoonnummer: +39 059847320

E-mailadres: supporto@melazeta.com


Verantwoordelijke uitgever: Charlotte Dennery

BNP Paribas Personal Finance is een Franse kredietinstelling die als bank erkend is door de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR - ACPR – Place de Budapest, 75009 Paris cedex 9) en gecontroleerd wordt door dezelfde autoriteit.

BNP Paribas Personal Finance werkt in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 311-1 en volgende van het Franse financiële en monetaire wetboek, de artikelen L. 511-1 en volgende van hetzelfde wetboek en de toepasselijke regelgeving.

BNP Paribas Personal Finance is lid van de "Association Française des Sociétés Financières" en de "Fédération Bancaire Française".

Deze website wordt gehost op de servers van Seeweb SRL:

Adres:
Via Caldera 21, 20153 Milaan (Italië)
Telefoonnr.: (+39) 02 87365100

C.so Lazio 9/A, 03100 Frosinone (Italië)
Telefoonnr.: (+39) 0775 880 041

Toegang en inhoud van de Site

Toegang

De gebruiker van de Site (hierna "de Gebruiker" genoemd) erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website.

De toegang tot de Site is gratis. De Gebruiker draagt de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk, overeenkomstig de voorwaarden die door zijn toegangsverleners en telecommunicatieoperatoren zijn vastgesteld.

BNP Paribas Personal Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor eventuele schade die de technische omgeving van de Gebruiker kan lijden, in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur en andere apparatuur die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er zij aan herinnerd dat het op frauduleuze wijze toegang krijgen tot of verblijven op een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem inbreuken zijn die kunnen worden bestraft met strafrechtelijke sancties.

Inhoud van de Site

BNP Paribas Personal Finance streeft naar een zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijke informatie op deze Site en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de presentatie van deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst BNP Paribas Personal Finance elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of omissie in de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

De informatie op de Site kan gedeeltelijk en onvolledig zijn, vanwege het noodzakelijkerwijs vereenvoudigde karakter van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. BNP Paribas Personal Finance wijst elke directe of indirecte aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, het ontbreken van fouten, de actuele aard en beschikbaarheid van de informatie op deze Site. BNP Paribas Personal Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing die wordt genomen op basis van de informatie op de Site, noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door derden.
De Site is niet bedoeld voor de onderschrijving of verkoop van producten.

De Site stelt 2 soorten inhoud ter beschikking van het publiek:

Online spelletjes: quizzen, online simulatiespel (serious game), financiële geletterdheidstests, "woorden van de week"

Downloadbare cursussen.: online didactische modules met downloadbare video's, interactieve woordenlijst, projectpresentatiebrochure om te downloaden, educatief materiaal om te downloaden.

 

Persoonsgegevens

Om toegang te krijgen tot de verschillende diensten van de Site, worden persoonsgegevens verzameld op basis van uw gebruikersstatus:

Als u een student/gezin bent: voornaam, familienaam, academisch niveau, beroepsopleiding, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens zijn verplicht en bij gebrek daaraan heeft de Gebruiker geen toegang tot de diensten van de Site. Deze gegevens worden bewaard tot de Gebruiker zich uitschrijft van de Site en uiterlijk drie (3) jaren na de laatste toegang tot de Site.

Als u lesgever bent: gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Het e-mailadres is verplicht, anders heeft de Gebruiker geen toegang tot de diensten van de Site. Deze gegevens worden bewaard tot de Gebruiker zich uitschrijft van de Site en uiterlijk drie (3) jaren na de laatste toegang tot de Site.

Deze gegevens worden verwerkt door BNP Paribas Personal Finance, als verwerkingsverantwoordelijke, voor de volgende doeleinden: beheer van de toegang van de Gebruiker tot de diensten van de Site en statistische analyse van het gebruik van de Site.

Daarnaast worden de gegevens ook verwerkt voor de volgende specifieke doeleinden, afhankelijk van uw gebruikersstatus:

Als u student/gezin bent: beheer en opvolging van de resultaten van het spel;

Als u lesgever bent: beheer en opvolging van de cursusdownloads.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor La Fabbrica S.r.l. Società Benefit, die optreedt als onderaannemer voor rekening van BNP Paribas Personal Finance in het kader van de technische ontwikkeling van de Site en het beheer van de toegang van de Gebruiker tot de diensten van de Site, het beheer en de opvolging van de resultaten van het spel, het beheer en de opvolging van de cursusdownloads en de statistische analyse van het gebruik van de Site.

Deze persoonsgegevens kunnen op hun verzoek ook worden meegedeeld aan officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten.

In overeenstemming met de regelgeving heeft de Gebruiker verschillende rechten op zijn gegevens:

Recht van inzage: de Gebruiker mag informatie inwinnen m.b.t. de verwerking van zijn gegevens en een kopie van die laatste opvragen;

Recht op rectificatie: indien de Gebruiker van mening is dat zijn persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag hij eisen dat deze gegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd;

Recht op gegevenswissing: de Gebruiker kan eisen dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd, binnen de wettelijk toegestane grenzen;

Recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens;

Recht om het beheer van zijn gegevens na zijn overlijden te organiseren;

Recht van bezwaar: de Gebruiker kan zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien van toepassing heeft de Gebruiker het recht om de door hem aan ons verstrekte gegevens op te vragen of deze aan een derde te doen overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, moet de Gebruiker een schriftelijk verzoek sturen naar het volgende adres: delegueprotectiondonneesfrance@cetelem.fr door een kopie van zijn identiteitsbewijs bij te voegen ter identificatie.

In overeenstemming met de geldende regelgeving en naast de hierboven vermelde rechten, heeft de Gebruiker ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CNIL ("Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés").

Ten slotte moet de Gebruiker voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BNP Paribas, die zijn verzoek zal onderzoeken: delegueprotectiondonneesfrance@cetelem.fr

Intellectueel eigendom

BNP Paribas Personal Finance is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten, van alle elementen die deel uitmaken van deze Site, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gegevens, tekeningen, grafieken, foto's, soundtracks, onder voorbehoud van de rechten van de hieronder vermelde derden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, representatie, distributie of herdistributie van de inhoud van deze Site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BNP Paribas Personal Finance is verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Elk gebruik van de inhoud van de Site voor illegale doeleinden zal juridisch worden vervolgd.
De handelsmerken van de uitgever van de Site en zijn partners, evenals de logo's op de site, zijn geregistreerde handelsmerken.

Bij uitzondering is sommige inhoud (teksten, afbeeldingen...) eigendom van de respectievelijke auteur ervan. Deze inhoud wordt door BNP Paribas Personal Finance gebruikt met de toestemming van de houders van de rechten op deze inhoud

Cookies

Wanneer u de Site bezoekt, kunnen cookies op de terminal van de Gebruiker worden geïnstalleerd zodra hij hiervoor toestemming heeft gegeven.

4.1 Wat is een cookie?

Cookies zijn gegevens die door een server worden gebruikt om statusinformatie naar de browser van een Gebruiker te sturen en voor die browser om statusinformatie terug te sturen naar de oorspronkelijke server. Statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, taal, vervaldatum, responsdomein, etc. zijn. Cookies worden gebruikt om statusinformatie op te slaan wanneer een browser verschillende pagina's van een website bezoekt of wanneer die browser later terugkeert naar die website.

4.1.1 Technische en profileringscookies

Technische cookies, dit zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of zoals strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij waar de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk om heeft verzocht om deze dienst te verlenen (zie Artikel 122, lid 1, van de privacycode). Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd. Deze omvatten bijvoorbeeld functionaliteitscookies, waarmee de gebruiker kan surfen volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd om te kopen) om de geleverde service te verbeteren. Cookie Analytics worden gelijkgesteld met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken. Profielcookies, die zijn ontworpen om gebruikersprofielen aan te maken en die worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door de gebruiker worden uitgedrukt tijdens het surfen op het internet. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten kunnen hebben in de privésfeer van gebruikers, bepaalt de Europese en Belgische wetgeving dat de gebruiker adequaat moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en dus zijn geldige toestemming moet geven. Deze site maakt geen gebruik van dit soort cookies.

4.2 Welke cookies worden gebruikt en waarvoor dienen ze?

Naam van de cookie

Wat is het nut ervan?

Type

Duur

Google-cookies

__ga

Door Google Analytics gebruikt om bezoekers te identificeren

Analytics-cookie/statistische cookie

12 maanden

_gid

Door Google Analytics gebruikt om bezoekers te identificeren

Analytics-cookie/statistische cookie

24 uur

__gat

Door Google Analytics gebruikt om het aantal verzoeken aan het platform op druk bezochte sites te beperken  

Analytics-cookie/statistische cookie

1 minuut

COOKIES VAN MELAZETA SRL

DISPLAYCOOKIECONSENT

Gebruikt om de aanvaarding van de cookie te onthouden

Logincookie/technische cookie

12 maanden vanaf de bewaring

PHPSESSID

Deze cookie houdt de login/sessie bij. Deze cookie is noodzakelijk voor de werking van het platform

Logincookie/technische cookie

Einde van de sessie

DEVICE_VIEW

 

Gebruikt om het type apparaat te onthouden. Deze cookie is noodzakelijk voor de werking van het platform

Logincookie

1 maand vanaf de bewaring

fr

 

Gebruikt door het instrument Facebook om gebruikers te identificeren

Derde partij

3 maand

_fbp

 

Gebruikt door het instrument Facebook om gebruikers te identificeren

Derde partij

3 maand

 

4.3 Hoe cookies accepteren of weigeren?

De installatie van bepaalde cookies is onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker. Tijdens zijn eerste bezoek aan de Site vraagt een informatiebanner hem ook of hij cookies accepteert waarvoor zijn toestemming vereist is voordat ze op zijn apparatuur worden geïnstalleerd. Er zal een cookie worden geïnstalleerd om zijn keuze te onthouden. De Gebruiker houdt er rekening mee dat indien hij deze cookie verwijdert, zijn toestemming opnieuw zal worden gevraagd.

In elk geval kan de Gebruiker te allen tijde terugkomen op zijn keuze:

Ofwel door het verwijderen van de weigeringscookie;

Ofwel op de verschillende manieren beschreven in het gedeelte "Cookies verwijderen en/of weigeren?

4.4 Cookies verwijderen en/of weigeren?

De gebruiker heeft verschillende opties om cookies en andere trackers te verwijderen en/of te weigeren.

4.4.1 Browserinstellingen

Via zijn browserinstellingen heeft de Gebruiker de mogelijkheid:

Om alle cookies te accepteren;

Om ze systematisch te weigeren;

Om te kiezen dewelke hij accepteert op basis van de uitgever ervan;

Om cookies geval per geval te accepteren of weigeren voorafgaand aan de installatie ervan.

De Gebruiker kan ook regelmatig cookies van zijn apparaat verwijderen via zijn browser. De configuratie van elke browser verschilt enigszins. Ze wordt beschreven in het helpmenu van de browser.
De registratie van een cookie in de terminal van de Gebruiker is in feite onderworpen aan zijn wil, die hij te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die door zijn browsersoftware worden aangeboden.

Zo kan de Gebruiker zijn browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. In dit verband wordt de aandacht van de Gebruiker gevestigd op het feit dat door het instellen van zijn browser om cookies te weigeren, bepaalde functionaliteiten, pagina's en ruimtes van de site niet toegankelijk zijn, waarvoor BNPP Paribas Personal Finance niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

4.4.2 Uitgeverbezwaarmodules

U kunt er ook voor kiezen om Google Analytics-cookies uit te schakelen, door naar de volgende pagina te gaan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 

Hyperlinks

BNP Paribas Personal Finance kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere sites van de Site. De Site kan hyperlinks bevatten naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet ontwikkeld zijn door BNP Paribas Personal Finance. Het bestaan van een link op de Site naar een andere site vormt geen goedkeuring van de inhoud van deze laatste. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om oordeelkundig en kritisch met deze informatie om te gaan.

 

Beveiliging

Er zij aan herinnerd dat de geheimhouding van privécorrespondentie op het internetnetwerk niet is gewaarborgd. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

 

Credits

Site ontworpen en gerealiseerd door La Fabbrica S.r.l. Società Benefit (Viale Monza 259, 20126 – Milano) en BNP Paribas Personal Finance France.

 

Toepasselijk recht

De inhoud van de Site is onderworpen aan het Franse recht.

Elke Gebruiker erkent de bevoegdheid van de Franse rechtbanken over alle kwesties met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Site of de daaruit voortvloeiende vorderingen.