logo mission responsible
RobinSwennen
27.970
1
Bobsie02
23.640
2
NutsAlec
20.151
3
nuts.ili
20.072
4
Boer jos 143
19.675
5
dynasty.Vinc
19.174
6
Aron De Man
16.631
7
lluna
15.885
8
money man
14.465
9
louisONmonny
14.281
10
Mateo
8 Like
1
Arno.llllll
5 Like
2
eliza
2 Like
3
Karel
2 Like
4
RobinSwennen
27.970
1
Bobsie02
23.640
2
NutsAlec
20.151
3
Mateo
8 Like
1
Arno.llllll
5 Like
2
eliza
2 Like
3
Begrippenlijst

Het woordenboek van het bankwezen

De financiële wereld gebruikt maar al te vaak moeilijke, zelfs onbegrijpelijke termen. Deze begrippenlijst bevat heldere, precieze definities voor die abstracte termen, zodat je ze beter kunt begrijpen. Je kan de lijst op elk moment raadplegen om meer te weten te komen over de betekenis van een woord, ook tijdens de verschillende activiteiten.

  • Aandeel Een onderhandelbare vermogenstitel die wordt overgedragen door een kapitaalvennootschap. Met deze titel bezit de houder een deel van het vermogen én alle rechten die ermee gepaard gaan. Zo heb je recht op inkomsten uit het vermogen. Dat heet ook wel een dividend.
  • Aflossingstabel Document waaruit de leningnemer kan afleiden welk aflossingsbedrag hij op welke datum moet betalen. De aflossingstabel van een lening is een verplicht document dat de kredietinstelling opstelt voor de leningnemer en waarop deze laatste kan nagaan welk bedrag hij verschuldigd is per vervaldag van de lening. Per vervaldag wordt de verhouding tussen het kapitaal en de intresten weergegeven en ook het nog verschuldigd kapitaal na elke vervaldag.