logo mission responsible
lluna
15.435
1
money man
14.465
2
kingvictorius
10.550
3
Jens.zwaenepoel
10.031
4
moltres
9.252
5
s02606
8.620
6
c.wiliquet
8.500
7
Jules Myny
8.433
8
Leni
8.229
9
senna
8.220
10
lluna
15.435
1
money man
14.465
2
kingvictorius
10.550
3
Begrippenlijst

Het woordenboek van het bankwezen

De financiële wereld gebruikt maar al te vaak moeilijke, zelfs onbegrijpelijke termen. Deze begrippenlijst bevat heldere, precieze definities voor die abstracte termen, zodat je ze beter kunt begrijpen. Je kan de lijst op elk moment raadplegen om meer te weten te komen over de betekenis van een woord, ook tijdens de verschillende activiteiten.

  • Lening Operatie waarbij een leninggever in ruil voor intresten een bepaald bedrag ter beschikking stelt van een begunstigde, die zich ertoe verbindt de geleende som terug te betalen, inclusief alle intresten. Een lening kan ook gratis worden aangegaan. In dat geval moeten er geen intresten worden betaald. Wordt ook wel een krediet genoemd.
  • Livret A Gereglementeerd spaarproduct in Frankrijk. De gestorte bedragen zijn steeds beschikbaar. De interestvoet en het maximumbedrag worden door de staat vastgelegd.