logo mission responsible
lluna
15.435
1
money man
14.465
2
kingvictorius
10.550
3
Jens.zwaenepoel
10.031
4
moltres
9.252
5
s02606
8.620
6
c.wiliquet
8.500
7
Jules Myny
8.433
8
Leni
8.229
9
senna
8.220
10
lluna
15.435
1
money man
14.465
2
kingvictorius
10.550
3
Begrippenlijst

Het woordenboek van het bankwezen

De financiële wereld gebruikt maar al te vaak moeilijke, zelfs onbegrijpelijke termen. Deze begrippenlijst bevat heldere, precieze definities voor die abstracte termen, zodat je ze beter kunt begrijpen. Je kan de lijst op elk moment raadplegen om meer te weten te komen over de betekenis van een woord, ook tijdens de verschillende activiteiten.

  • Huurovereenkomst met koopoptie Bij een huurovereenkomst met koopoptie koopt een financiële instelling (de verhuurder) een onroerend goed om het vervolgens te verhuren aan een particulier (de huurder). Deze laatste krijgt daarbij de mogelijkheid om het goed op elk moment of op het einde van de huurovereenkomst over te kopen, in ruil voor een vooraf overeengekomen prijs en rekening houdend met de al betaalde huursom.
  • Huurprijs Prijs (maandelijks of trimestrieel) die de huurder moet betalen in ruil voor het vruchtgebruik van het goed.